Warszawa

Blog Post

Oto znak przymierza

Może być zdjęciem przedstawiającym przyroda i nieboZawieram przymierze z wami! Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu, bo nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię.
I rzekł Bóg: A oto znak przymierza. Kładę go pomiędzy mną a wami – i wszelką żywą istotą, która jest z wami – po wieczne czasy.
Kładę mój łuk na obłokach; on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną a ziemią.
Gdy więc zgromadzę obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk,
wówczas wspomnę na swoje przymierze, łączące mnie z wami i z wszelką istotą żywą, obdarzoną ciałem: i nigdy już wody nie przeobrażą się w potop, by zniszczyć wszelką istotę cielesną.
Kiedy więc ten łuk ukaże się na obłokach, wtedy Ja spojrzę nań, aby przypomnieć sobie przymierze wieczne, łączące mnie z każdą żywą istotą, z wszelkim ciałem na ziemi.
I rzekł Bóg do Noego: Taki właśnie jest znak przymierza, które zawarłem z wszelką istotą cielesną, jaka istnieje na ziemi.
[Rodzaju 9:11-17]

Related Posts