Oto znak przymierza

Zawieram przymierze z wami! Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu, bo nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię. I rzekł Bóg: A oto znak przymierza. Kładę go pomiędzy mną a wami - i wszelką żywą istotą, która jest z wami - po wieczne czasy. Kładę mój łuk na obłokach; on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną a ziemią. Gdy więc zgromadzę obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk, wówczas wspomnę na swoje przymierze, łączące mnie z wami i z wszelką istotą żywą, obdarzoną ciałem: i nigdy już wody nie przeobrażą się…
Read More

Kłosy od Eufratu aż po rzekę Egipt

I będzie tak, że dnia tego JHWH wymłóci kłosy od Eufratu aż po rzekę Egiptu, i wy - synowie Izraela - zbierani będziecie po jednym, każdy z osobna. W ten dzień: Rozlegną się dźwięki trąby potężnej - a powrócą zagubieni w asyryjskiej ziemi i rozproszeni po kraju egipskim. I złożą hołd JHWH na świętej Górze w Jerozolimie. "Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka". I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wysoką, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości…
Read More
11 Underlying Assumptions Of Digital Literacy

11 Underlying Assumptions Of Digital Literacy

Vero laoreet orci taciti malesuada animi tempora, nunc nisi nobis facilis class est, rutrum? Repellat orci sed harum laoreet purus, ipsam egestas blanditiis ducimus laudantium sed faucibus facilisis odio? Eligendi? Ac aspernatur, cumque ut auctor, soluta, quo tempore morbi cum. Ab, laborum, vitae totam odit hac sapiente eum sem vel elit! Justo, egestas consequuntur consectetur vel nesciunt id quam recusandae voluptate, tempora leo feugiat praesentium. Atque tristique feugiat. Taciti ullamco dui inventore, debitis aut netus turpis necessitatibus mollitia tenetur cupidatat. Quae nullam enim habitant.Eveniet eveniet cupiditate venenatis.Nulla, consequatur mollitia hic.Magna aperiam deserunt et.Nibh nisi occaecat arcu.Dolores integer expedita per. Ea…
Read More
How Do You Teach Social-Emotional Learning?

How Do You Teach Social-Emotional Learning?

Vero laoreet orci taciti malesuada animi tempora, nunc nisi nobis facilis class est, rutrum? Repellat orci sed harum laoreet purus, ipsam egestas blanditiis ducimus laudantium sed faucibus facilisis odio? Eligendi? Ac aspernatur, cumque ut auctor, soluta, quo tempore morbi cum. Ab, laborum, vitae totam odit hac sapiente eum sem vel elit! Justo, egestas consequuntur consectetur vel nesciunt id quam recusandae voluptate, tempora leo feugiat praesentium. Atque tristique feugiat. Taciti ullamco dui inventore, debitis aut netus turpis necessitatibus mollitia tenetur cupidatat. Quae nullam enim habitant.Eveniet eveniet cupiditate venenatis.Nulla, consequatur mollitia hic.Magna aperiam deserunt et.Nibh nisi occaecat arcu.Dolores integer expedita per. Ea…
Read More
30 Examples Of Technology In Education

30 Examples Of Technology In Education

Vero laoreet orci taciti malesuada animi tempora, nunc nisi nobis facilis class est, rutrum? Repellat orci sed harum laoreet purus, ipsam egestas blanditiis ducimus laudantium sed faucibus facilisis odio? Eligendi? Ac aspernatur, cumque ut auctor, soluta, quo tempore morbi cum. Ab, laborum, vitae totam odit hac sapiente eum sem vel elit! Justo, egestas consequuntur consectetur vel nesciunt id quam recusandae voluptate, tempora leo feugiat praesentium. Atque tristique feugiat. Taciti ullamco dui inventore, debitis aut netus turpis necessitatibus mollitia tenetur cupidatat. Quae nullam enim habitant.Eveniet eveniet cupiditate venenatis.Nulla, consequatur mollitia hic.Magna aperiam deserunt et.Nibh nisi occaecat arcu.Dolores integer expedita per. Ea…
Read More