Warszawa

Blog Post

Kłosy od Eufratu aż po rzekę Egipt

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
I będzie tak, że dnia tego JHWH wymłóci kłosy od Eufratu aż po rzekę Egiptu, i wy – synowie Izraela – zbierani będziecie po jednym, każdy z osobna.
W ten dzień: Rozlegną się dźwięki trąby potężnej – a powrócą zagubieni w asyryjskiej ziemi i rozproszeni po kraju egipskim.
I złożą hołd JHWH na świętej Górze w Jerozolimie.
“Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”.
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wysoką, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga,
mające chwałę Bożą. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, na bramach – dwunastu aniołów, i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
[Izajasza 27:12-13, Obj. 21 9-12]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Posts