Oto znak przymierza

Zawieram przymierze z wami! Żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu, bo nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię. I rzekł Bóg: A oto znak przymierza. Kładę go pomiędzy mną a wami - i wszelką żywą istotą, która jest z wami - po wieczne czasy. Kładę mój łuk na obłokach; on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną a ziemią. Gdy więc zgromadzę obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk, wówczas wspomnę na swoje przymierze, łączące mnie z wami i z wszelką istotą żywą, obdarzoną ciałem: i nigdy już wody nie przeobrażą się…
Read More

Kłosy od Eufratu aż po rzekę Egipt

I będzie tak, że dnia tego JHWH wymłóci kłosy od Eufratu aż po rzekę Egiptu, i wy - synowie Izraela - zbierani będziecie po jednym, każdy z osobna. W ten dzień: Rozlegną się dźwięki trąby potężnej - a powrócą zagubieni w asyryjskiej ziemi i rozproszeni po kraju egipskim. I złożą hołd JHWH na świętej Górze w Jerozolimie. "Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka". I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wysoką, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości…
Read More